обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИДодаток

до наказу Національної академії
від “
23” березня 2015 року

№ 83

 

План заходів

щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Національній академії державного управління при Президентові України  та

її регіональних інститутах державного управління

на 2015рік

 

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

2. Згідно з вимогами Законів України “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про запобігання корупції” забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в Національній академії, відомостей щодо працюючих близьких осіб, а також подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

3. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції” та “Про запобігання корупції”.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

4. Здійснювати контроль за щорічним поданням державними службовцями та звільненими особами чи такими, що іншим чином припинили зазначену діяльність, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація), а також подання декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

         5. Забезпечувати здійснення перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності працівників Національної академії та її регіональних інститутів державного управління.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

         6. Забезпечувати своєчасне надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларацій для здійснення перевірки достовірності зазначених у них відомостей.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

7. Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій, висвітлювати зазначене питання при проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

Інститут підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів;

відділ кадрів і державної служби;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

8. Надавати працівникам Національної академії та її регіональних інститутів державного управління методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

9. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявляти ризики для вчинення корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб в Національній академії та її регіональних інститутах державного управління.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

структурні підрозділи Національної академії;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

10. Проводити семінарські заняття з працівниками Національної академії та її регіональних інститутів державного управління з питань запобігання і протидії проявам корупції.

Інститут підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

відділ кадрів і державної служби;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

11. Затвердити (у разі необхідності оновити) перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в Національній академії та її регіональних інститутах державного управління.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

До 01 квітня 2015 року.

 

12. Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять на адресу Національної академії, стосовно порушення антикорупційного законодавства та інших неправомірних діянь (дій або бездіяльності) з боку працівників Національної академії (регіональних інститутів державного управління) та здійснювати аналіз. Отримані результати обговорювати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями.

Управління організаційного забезпечення;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

структурні підрозділи Національної академії;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

13. Надавати сектору з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту інформацію щодо кожного факту недодержання державними службовцями Національної академії та її регіональних інститутів державного управління вимог антикорупційного законодавства, вчинення корупційних правопорушень та про притягнутих до відповідальності працівників за вчинення корупційних правопорушень протягом трьох днів із дня отримання повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

Відділ кадрів і державної служби;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

14. Проводити службові розслідування (перевірки) щодо кожного факту порушення державними службовцями Національної академії та її регіональних інститутів державного управління законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, вчинення корупційного правопорушення з метою виявлення причин та умов, що сприяли недодержанню вимог законодавства та вчиненню вказаного правопорушення. Про результати службового розслідування (перевірки) повідомляти сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту не пізніше п’яти днів із дня його завершення.

Відділ кадрів і державної служби;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

15. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Відділ кадрів і державної служби;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

16. Здійснювати аналіз результатів проведених службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень і порушень вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками Національної академії та регіональних інститутів державного управління. У разі виявлення вказаних причин вносити пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

регіональні інститути державного управління.

Щокварталу.

 

17. Запобігати можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Комітет з конкурсних торгів;

сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту.

Протягом року

 

18. За результатами проведення перевірок регіональних інститутів державного управління надавати відповідні роз’яснення та рекомендації для підвищення ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції та аудиту;

відділ кадрів і державної служби;

регіональні інститути державного управління.

Протягом року.

 

 

Начальник відділу кадрів

і державної служби                                                              М.І.Вакулік

 

Завідувач сектору з питань запобігання

і виявлення корупції та аудиту                                            Л.М.Хотієва

 

ПОШИРИТИ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ