обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ
У Національній академії відбулися організаційні збори аспірантів вечірньої за заочної форм навчання


14 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулися організаційні збори для аспірантів очної (вечірньої) та заочної форм навчання, зарахованих до аспірантури у 2016 році.

Із 2016 року прийом до аспірантури та відповідна підготовка науковців здійснюються за новими вимогами – згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, та за освітньо-науковою програмою, розробленою Національною академією та погодженою з Міністерством освіти і науки України.

З основними доповідями перед аспірантами виступили представники кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії  – доктори наук з державного управління, професори Валерія Голубь та Лілія Гонюкова.

Валерія Голубь як гарант освітньо-наукової програми детально зупинилася на  її змісті, зазначивши, що програма підготовки докторів філософії в аспірантурі складається з освітньої та наукової складових. Валерія Володимирівна розповіла про відмінності в підготовці кандидатів наук і докторів філософії. Вона акцентувала увагу на сучасній моделі підготовки в аспірантурі шляхом реалізації освітньо-наукової програми, яка спрямована на здобуття глибинних знань зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника, здобуття мовних компетентностей.

Лілія Гонюкова презентувала кафедру державної політики та суспільного розвитку Національної академії як випускову, що визначено Міністерством освіти і науки України. Звернула увагу на місію кафедри, яка спрямована на формування сучасної управлінської еліти України та її стратегічні цілі: розвиток компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; науково-методичний і практичний супровід державно-управлінських реформ, та наголосила на потужному кадровому потенціалі, наукових здобутках і можливостях кафедри. Також Лілія Василівна запросила аспірантів до співпраці з кафедрою з метою обговорення питань щодо проведення наукових досліджень та змістовного наповнення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з публічного управління та адміністрування у Національній академії.

До вітань аспірантів долучився завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, який  звернув увагу аспірантів на високу результативність підготовки науковців на кафедрі соціальної і гуманітарної політики, зупинившись на методиці проведення наукового дослідження («від фактів до висновків») та важливості формулювання теми дисертації.

Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії, засновник Школи архетипіки, свій виступ присвятив тенденціям наукових досліджень з огляду на сучасні трансформаційні процеси в суспільстві та державі. Доповідач наголосив на міждисциплінарному характері досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, а також на важливості добору варіативних дисциплін і побажав аспірантам успіхів у їхніх наукових розвідках.

Наталія Демедишина, кандидат наук з державного управління, начальник відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів Національної академії, поінформувала присутніх, що освітня складова представлена індивідуальним навчальним планом аспіранта, яка містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін загальною кількістю 60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, форми проведення навчальних занять, форми поточного і підсумкового контролю; наукова складова передбачає опублікування статей, апробацію матеріалів на конференціях, упровадження результатів на практиці і власне проведення наукового дослідження, у результаті чого має бути підготовлено та в нормативно встановлений термін захищено дисертацію, що враховано в індивідуальному плані наукової роботи.

За результатами роботи зборів  аспірантів зорієнтовано на певні вимоги, які потрібно виконати  протягом періоду навчання, зокрема  відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю; здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності; оволодіти методологією наукової діяльності; провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення; захистити дисертацію.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1021
22 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулася робоча зустріч Василя Куйбіди, президента Національної академії, із Андреасом фон Шуманном, керівником програми “U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку”, експертом GIZ. Національну академію також представляли Іван Розпутенко, радник президента, начальник та заступник начальника управління забезпечення міжнародних зв’язків Світлана Гладкова та Петро Крайнік. [...]

24.11.2016
21 листопада, у День Гідності та Свободи, Національна академія долучилась до вшанування наших співвітчизників, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. [...]

23.11.2016
18 листопада 2016 року з нагоди Міжнародного дня філософії у Національній академії державного управління при Президентові України відбулась відкрита лекція Олександра Пасхавера, радника Президента України, президента Центру економічного розвитку. [...]

28.11.2016
З 18 листопада в Національній академії державного управління при Президентові України з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи представлено традиційну та віртуальну виставку тематичних видань із фондів відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення. [...]

18.11.2016
17 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулася науково-практична конференція молодих учених за міжнародною участю «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження». [...]

17.11.2016
16 листопада 2016 року в Національній академії відбувся науково-практичний семінар «Виклики та загрози дестабілізації суспільно-політичної системи України». У роботі заходу взяли участь президент Національної академії Василь Куйбіда, народний депутат України Надія Савченко, представники Ради національної безпеки і оборони України, Національного інституту стратегічних досліджень, науково-дослідних установ Міністерства оборони України, громадських організацій, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти Національної академії. [...]

17.11.2016
14 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулися організаційні збори для аспірантів очної (вечірньої) та заочної форм навчання, зарахованих до аспірантури у 2016 році. [...]

15.11.2016
7 –12 листопада 2016 року в Національній академії за участю експертів Мережі інститутів та шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee) проходив освітньо-практичний семінар для тренерів (викладачів) «Інтерактивні форми навчання з питань відкритого місцевого самоврядування». [...]

12.11.2016
11 листопада 2016 року у Національній академії відбулася науково-практична конференція за міжнародною участю «Правові та організаційні засади паліативної допомоги в Україні». [...]

29.11.2016
9 листопада 2016 року у Національній академії державного управління при Президентові України відбулася творча зустріч “Мова та писемність як основа української державності” із Анатолієм Несторовичем Паламаренком – українським майстром художнього слова, Героєм України, народним артистом України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка. У заході, присвяченому Дню української писемності та мови, взяли участь слухачі, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники та співробітники. [...]

10.11.2016
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ