обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
УКР   ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
           

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИУ Національній академії відбулися організаційні збори аспірантів вечірньої за заочної форм навчання


14 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулися організаційні збори для аспірантів очної (вечірньої) та заочної форм навчання, зарахованих до аспірантури у 2016 році.

Із 2016 року прийом до аспірантури та відповідна підготовка науковців здійснюються за новими вимогами – згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, та за освітньо-науковою програмою, розробленою Національною академією та погодженою з Міністерством освіти і науки України.

З основними доповідями перед аспірантами виступили представники кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії  – доктори наук з державного управління, професори Валерія Голубь та Лілія Гонюкова.

Валерія Голубь як гарант освітньо-наукової програми детально зупинилася на  її змісті, зазначивши, що програма підготовки докторів філософії в аспірантурі складається з освітньої та наукової складових. Валерія Володимирівна розповіла про відмінності в підготовці кандидатів наук і докторів філософії. Вона акцентувала увагу на сучасній моделі підготовки в аспірантурі шляхом реалізації освітньо-наукової програми, яка спрямована на здобуття глибинних знань зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника, здобуття мовних компетентностей.

Лілія Гонюкова презентувала кафедру державної політики та суспільного розвитку Національної академії як випускову, що визначено Міністерством освіти і науки України. Звернула увагу на місію кафедри, яка спрямована на формування сучасної управлінської еліти України та її стратегічні цілі: розвиток компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; науково-методичний і практичний супровід державно-управлінських реформ, та наголосила на потужному кадровому потенціалі, наукових здобутках і можливостях кафедри. Також Лілія Василівна запросила аспірантів до співпраці з кафедрою з метою обговорення питань щодо проведення наукових досліджень та змістовного наповнення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з публічного управління та адміністрування у Національній академії.

До вітань аспірантів долучився завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, який  звернув увагу аспірантів на високу результативність підготовки науковців на кафедрі соціальної і гуманітарної політики, зупинившись на методиці проведення наукового дослідження («від фактів до висновків») та важливості формулювання теми дисертації.

Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії, засновник Школи архетипіки, свій виступ присвятив тенденціям наукових досліджень з огляду на сучасні трансформаційні процеси в суспільстві та державі. Доповідач наголосив на міждисциплінарному характері досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, а також на важливості добору варіативних дисциплін і побажав аспірантам успіхів у їхніх наукових розвідках.

Наталія Демедишина, кандидат наук з державного управління, начальник відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів Національної академії, поінформувала присутніх, що освітня складова представлена індивідуальним навчальним планом аспіранта, яка містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін загальною кількістю 60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, форми проведення навчальних занять, форми поточного і підсумкового контролю; наукова складова передбачає опублікування статей, апробацію матеріалів на конференціях, упровадження результатів на практиці і власне проведення наукового дослідження, у результаті чого має бути підготовлено та в нормативно встановлений термін захищено дисертацію, що враховано в індивідуальному плані наукової роботи.

За результатами роботи зборів  аспірантів зорієнтовано на певні вимоги, які потрібно виконати  протягом періоду навчання, зокрема  відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю; здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності; оволодіти методологією наукової діяльності; провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення; захистити дисертацію.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1121
В Національній академії державного управління при Президентові України з нагоди відзначення Всесвітнього дня книги та авторського права (23 квітня) і Міжнародного дня інтелектуальної власності (26 квітня) підготовлено виставку-презентацію наукових праць, навчальних, методичних і періодичних видань у циклі тематичних виставкових заходів науково-бібліографічного спрямування. [...]

24.04.2017
18 квітня 2017 року президент Національної академії Василь Куйбіда взяв участь у Консультаційній зустрічі щодо обговорення та узгодження пріоритетів Плану дій Ради Європи для України на 2018 – 2021 роки. [...]

19.04.2017
11 квітня 2017 року підписано Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України і Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Документ підписали президент Національної академії Василь Куйбіда і директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Олександр Гаранін. [...]

11.04.2017
10 квітня 2017 року в Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування відбувся круглий стіл «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування», у якому взяв участь президент Національної академії Василь Куйбіда. [...]

11.04.2017
10 квітня 2017 року президент Національній академії Василь Куйбіда взяв участь у відкритті спеціалізованого короткострокового навчального курсу для тренерів з електронного урядування та електронної демократії в рамках реалізації програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” EGAP. [...]

11.04.2017
7 квітня 2017 року президент Національної академії Василь Куйбіда взяв участь у роботі науково-практичної конференції за міжнародною участю “Проблеми розвитку публічного управління в Україні”, що відбулася у Львівському регіональному інституті державного управління. [...]

10.04.2017
7 квітня 2017 року в Національній академії прокуратури України відбувся круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування», у якому взяв участь перший віце-президент Національної академії Анатолій Савков. [...]

09.04.2017
5 квітня 2017 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулась робоча зустріч Василя Куйбіди, президента Національної академії, з Віктором Ляхом, президентом Фонду «Східна Європа». [...]

06.04.2017
5 квітня 2017 року в Національній академії відбулася робоча зустріч представників кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії із представниками Програми “U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку” – начальником відділу з розбудови спроможності та навчання Фолкером Штампе та міжнародним радником Програми Яніною Бреннан. [...]

06.04.2017
5 квітня 2017 року в Національній академії проведено семінар “Сучасна електронна бібліотека” в рамках реалізації Концепції розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури Національної академії державного управління при Президентові України “Електронна академія”. [...]

06.04.2017
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ