обрати зовнішній вигляд порталу Національної академії
Головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
 УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
при Президентові України
     

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИУ Національній академії відбулися організаційні збори аспірантів вечірньої за заочної форм навчання


14 листопада 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулися організаційні збори для аспірантів очної (вечірньої) та заочної форм навчання, зарахованих до аспірантури у 2016 році.

Із 2016 року прийом до аспірантури та відповідна підготовка науковців здійснюються за новими вимогами – згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, та за освітньо-науковою програмою, розробленою Національною академією та погодженою з Міністерством освіти і науки України.

З основними доповідями перед аспірантами виступили представники кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії  – доктори наук з державного управління, професори Валерія Голубь та Лілія Гонюкова.

Валерія Голубь як гарант освітньо-наукової програми детально зупинилася на  її змісті, зазначивши, що програма підготовки докторів філософії в аспірантурі складається з освітньої та наукової складових. Валерія Володимирівна розповіла про відмінності в підготовці кандидатів наук і докторів філософії. Вона акцентувала увагу на сучасній моделі підготовки в аспірантурі шляхом реалізації освітньо-наукової програми, яка спрямована на здобуття глибинних знань зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника, здобуття мовних компетентностей.

Лілія Гонюкова презентувала кафедру державної політики та суспільного розвитку Національної академії як випускову, що визначено Міністерством освіти і науки України. Звернула увагу на місію кафедри, яка спрямована на формування сучасної управлінської еліти України та її стратегічні цілі: розвиток компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; науково-методичний і практичний супровід державно-управлінських реформ, та наголосила на потужному кадровому потенціалі, наукових здобутках і можливостях кафедри. Також Лілія Василівна запросила аспірантів до співпраці з кафедрою з метою обговорення питань щодо проведення наукових досліджень та змістовного наповнення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з публічного управління та адміністрування у Національній академії.

До вітань аспірантів долучився завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, який  звернув увагу аспірантів на високу результативність підготовки науковців на кафедрі соціальної і гуманітарної політики, зупинившись на методиці проведення наукового дослідження («від фактів до висновків») та важливості формулювання теми дисертації.

Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії, засновник Школи архетипіки, свій виступ присвятив тенденціям наукових досліджень з огляду на сучасні трансформаційні процеси в суспільстві та державі. Доповідач наголосив на міждисциплінарному характері досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, а також на важливості добору варіативних дисциплін і побажав аспірантам успіхів у їхніх наукових розвідках.

Наталія Демедишина, кандидат наук з державного управління, начальник відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів Національної академії, поінформувала присутніх, що освітня складова представлена індивідуальним навчальним планом аспіранта, яка містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін загальною кількістю 60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, форми проведення навчальних занять, форми поточного і підсумкового контролю; наукова складова передбачає опублікування статей, апробацію матеріалів на конференціях, упровадження результатів на практиці і власне проведення наукового дослідження, у результаті чого має бути підготовлено та в нормативно встановлений термін захищено дисертацію, що враховано в індивідуальному плані наукової роботи.

За результатами роботи зборів  аспірантів зорієнтовано на певні вимоги, які потрібно виконати  протягом періоду навчання, зокрема  відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю; здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності; оволодіти методологією наукової діяльності; провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення; захистити дисертацію.


ПОШИРИТИ


Новини


 


ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА


співпадінь запиту пошуку - 1082
2 березня 2017 року президент Національної академії Василь Куйбіда взяв участь у роботі конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2016 рік та подальші плани». [...]

03.03.2017
28 лютого 2017 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулося вручення дипломів магістрів державного управління та магістрів управління суспільним розвитком випускникам Інституту державної служби та місцевого самоврядування, Інституту вищих керівних кадрів і Вищої школи державного управління Національної академії. [...]

01.03.2017
Колектив Національної академії державного управління при Президентові України висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати – смерті Нижник Ніни Романівни, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, першого проректора Національної академії (2002-2006 рр.). [...]

28.02.2017
24 лютого 2017 року президент Національної академії Василь Куйбіда і виконавчий директор Михайло Наход підписали Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України і Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст». [...]

27.02.2017
23 лютого 2017 року відбулося засідання Вченої ради Національної академії, на якому було розглянуто низку важливих питань, що стосуються діяльності навчального закладу. [...]

27.02.2017
23 лютого 2017 року відбулася робоча зустріч президента Національної академії Василя Куйбіди та завідувача кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії Володимира Вакуленка з представниками Програми “U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку” – керівником Програми Бастіаном Фейгелем, начальником відділу з розбудови спроможності та навчання Фолкером Штампе та міжнародним радником Програми Яніною Бреннан. [...]

24.02.2017
23 лютого 2017 року укладено Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України й Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Документ підписали президент Національної академії Василь Куйбіда і директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Юрій Шемшученко. [...]

24.02.2017
23 лютого 2017 року президент Національної академії Василь Куйбіда і Виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик підписали Угоду про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України і Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». [...]

23.02.2017
21 лютого 2017 року у Посольстві Королівства Нідерланди в Україні відбулася робоча зустріч президента Національної академії Василя Куйбіди, в.о. завідувача кафедри державної політики та суспільного розвитку Лілії Гонюкової із першим секретарем Посольства Королівства Нідерланди в Україні Ріні Бюс, старшим співробітником з питань політики департаменту врядування та прав людини Посольства Королівства Нідерланди в Україні Катериною Бардадим. [...]

23.02.2017
21 лютого 2017 року відбулося виїзне практичне заняття здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 1-го курсу денної форми навчання у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. [...]

23.02.2017
ПОПЕРЕДНЯ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     ... НАСТУПНА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ