НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я
           Про кафедру

Стан громадського здоров'я в Україні вказує на нагальну необхідність підвищення ефективності реалізації основних положень Конституції, законодавства України щодо збереження та зміцнення здоров'я українського народу, формування здорового способу життя і, таким чином, забезпечення сталого національного розвитку. Збереження здоров'я нинішніх, а тим самим і майбутніх поколінь необхідно перетворити на пріоритетну мету всієї соціально-економічної політики держави.

Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється нашою кафедрою на основі магістерської програми за спеціальністю “Державне управління у сфері охорони здоров’я”. Спрямування кафедри орієнтовано на підготовку управлінських кадрів сфери охорони здоров’я, компетентних в сучасних соціальних і галузевих змінах та інноваційних методах управління.

У 2016 році набір слухачів здійснюється за магістерською програмою за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” (спеціалізація “Управління у сфері охорони здоров’я”).

Нині на кафедрі працюють: 5 докторів наук, з них 3 – доктори наук з державного управління; 3 – кандидати наук, з них 2 – кандидати наук з державного управління, зокрема:
Князевич Василь Михайлович, завідувач кафедри, доктор медичних наук;
Білинська Марина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор;
Жаліло Любов Іванівна, доктор біологічних наук, професор;
Мокрецов Сергій Євгенович, доктор наук з державного управління;
Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, професор;
Васюк Наталія Олегівна, кандидат наук з державного управління;
Юнгер Віталій Іванович, кандидат медичних наук;
Юрочко Тетяна Петрівна, кандидат наук з державного управління.

Кафедра є членом ряду міжнародних організацій:
-  Європейської Асоціації з управління охороною здоров’я  (з 1996 р.)
- Американської Асоціації університетських програм з управління        охороною здоров’я (з 1998 р.)
-  Асоціації Інститутів та Шкіл  з державного управління Центральної   та Східної Європи ( з 1998 р.).

Викладачі кафедри підтримують постійні зв’язки, надають консультації і беруть участь у заходах Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; Ради з питань функціонування системи охорони здоров’я. За участі працівників кафедри розроблені Проекти Законів України зокрема, щодо загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування,  реформування фінансово-економічних засад галузі, децентралізації управління та автономізації закладів охорони здоров’я та міжгалузевої співпраці з метою покращення стану суспільного здоров’я.