НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
            

Кафедра державного менеджменту

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 

  • навчально-педагогічна (участь в підготовці, професійній перепідготовці і підвищенні кваліфікації державних службовців, зорієнтована на забезпечення ефективного управління);
  • навчально-методична (поширення знань в області науки і практики управління шляхом підготовки і видання навчально-методичної і наукової літератури);
  • науково-педагогічна (підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, кандидатів і докторів наук з державного управління);
  • науково-дослідницька (проведення досліджень і розробок з питань державного врядування, публікація результатів досліджень в наукових журналах, участь кафедри на національних та міжнародних конференціях);
  • організаційно-методична (поповнення інтелектуального потенціалу і постійне підвищення кваліфікації співробітників кафедри);
  • інформаційно-аналітична (аналіз стратегії, управлінських відносин, методів, інструментів, ефективності управління соціально-економічними системами і процесами в країні та підготовка на цій базі аналітичних документів);
  • експертна і консультаційна (надання допомоги органам державної влади).

 

МІСІЯ КАФЕДРИ

 

Концептуальною місією кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для різних сфер публічного управління та адміністрування, які володіють значним обсягом сучасних знань і професійних навичок та потребують осучаснення знань та набуття нових практичних навичок та вмінь.

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

 

Кафедра державного менеджменту НАДУ є однією із провідною кафедрою з підготовки фахівців за спеціальністю 074 – «Публічне управління та адміністрування».

Основа нашої діяльності – як  теоретичні дослідження, такі і поширення практичних знань. Кожен з нас вірить свою важливу місію – готувати висококваліфікованих спеціалістів для різних сфер публічного управління та адміністрування, які володіють значним обсягом сучасних знань і професійних навичок та потребують осучаснення знань та набуття нових практичних навичок та вмінь.