Викладачі та слухачі Національної академії взяли участь у семінарі "Вступ до політичних та структурних питань формування Євросоюзу - найкращі практики та виклики для управлінців органів місцевого самоврядування " (Німеччина)


У квітні 2013 року викладачі та слухачі Національної академії державного управління при Президентові України, представники органів державної влади взяли участь в семінарі "Вступ до політичних та структурних питань формування Євросоюзу". Поїздка була організована в рамках проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Підвищення якості муніципальних послуг в Україні".

Інтенсивний десятиденний курс лекцій охоплював широке коло питань в галузі державного управління та місцевого самоврядування в ЄС. Учасники семінару мали змогу поглибити свої знання з політико-економічних, інституційних, законодавчих аспектів функціонування Європейського Союзу та перспектив його розвитку. Значну увагу було приділено питанням муніципального управління.

Значний інтерес та жваві дискусії викликало питання поглиблення євроінтеграційних процесів та взаємовідносин Україна-ЄС. Перспективи підписання Угоди про асоціацію з ЄС учасники поїздки мали можливість обговорити під час зустрічі з послом України при Європейському Союзі паном Костянтином Єлісєєвим у представництві Німецького товариства міжнародного співробітництва в Брюсселі. У своїй промові посол підкреслив, що пріоритет європейського напрямку інтеграції України визначений законодавством, зокрема, у Законі України "Про засади зовнішньої політики". Він наголосив на важливості євроінтеграційних процесів для України, особливо в частині адаптації європейського законодавства, створенні адміністративних, правових, соціальних, економічних умов, які б відповідали європейським стандартам. (Новина на сайті Представництва України в ЄС: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/11399-predstavnik-ukrajini-pri-jes-kjelisejev-prochitav-lekciju-z-jevrointegracijnoji-tematiki-ukrajini-u-giz-predstavnictvi).

Практичний блок лекцій був спрямований на поглиблення знань, зокрема, щодо практичних засад реалізації принципу субсидіарності на прикладі співробітництва між європейським, національним та місцевим рівнями управління, розглядав адміністративні функції у Німеччині через структури, методи та процес державного управління в землях країни. Особлива увага була приділена досвіду Німеччини з впровадження електронного врядування як інструменту ефективного адміністрування. Практики міжмуніципального співробітництва були проілюстровані через систему управління відходами.

Як зазначають учасники делегації, семінар сприяв посиленню розуміння основних політичних, правових та економічних аспектів функціонування Європейського Союзу, дав можливість ознайомитися з роботою органів державної влади різних рівнів, включав в себе ознайомлення з найкращими практиками в галузі державного управління та місцевого самоврядування, а також відкриває нові можливості для подальшої співпраці.


| про Національну академію | навчання в магістратурі | навчання в аспірантурі та докторантурі | підвищення кваліфікації державних службовців | наукові дослідження |
| друга освіта | підвищення кваліфікації працівників та державних службовців | підвищення кваліфікації держслужбовців | післядипломна освіта київ |
| отримання другої вищої освіти | друга вища освіта|